Não bộ, động lực làm việc, và các “công tắc” kích thích động lực làm việc

Đọc xong cuốn “のうだま―やる気の秘密” (tạm dịch là bí quyết tạo động lực bằng đánh lừa bộ não: http://tinyurl.com/ycmmsx5) của tác giả Ikegaya Yuji (http://www.hippocampus.jp/CV/) – một nhà nghiên cứu về não bộ. Có mấy điểm tóm lược rút ra từ cuốn sách. – Tính “chóng chán” là đặc tính mà ai cũng có vì đây […]

https://khmt.wordpress.com/2015/08/19/nao-bo-dong-luc-lam-viec-va-cac-cong-tac-kich-thich-dong-luc-lam-viec/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s