NTP – Howto make the clock show the correct time – LinuxReviews

Trước giờ toàn thích thì nhích, nên khi xong ròi chả nắm quái j  cả. Bi giờ ngẫm ra nếu bít trước mọi thứ thì có làm mới yên tâm được. 😛

Cái nì là lượm lặt trên Internet nhá pà con. Config NTP service cho Linux.

What the fudge?

There are two lines you should have in your configuration:

File: /etc/ntp.conf
server  127.127.1.0     # local clock
fudge   127.127.1.0 stratum 10

Biến server cho biết local system clock là 1 timeserver. Biến fudge cho biết server này được thiết lập ở mức 10. Nếu hệ thống của bạn đang kết nối ra Internet thì bạn nên dùng timeservers có stratum nhỏ hơn 10, và những server này sẽ được ưu tiên đồng bộ trước bởi vì nó có giá trị stratum thấp và đương nhiên có quyền ưu tiên cao hơn.

Tuy nhiên, nếu ban mất kết nối đến Internet thì khi đó các server này ko còn hiệu lực và bạn quay lại đồng bộ với Local clock. Sử dụng fudge để cho biết local clock có stratum là 10 khi đó ntp sẽ sử dụng local clock khi không có 1 external timeservers nào họat động. Điều này tốt bởi vì nó đảm bảo hệ thống của bạn khi mất kết nối Internet vẫn đảm bảo clock hệ thống không bị chạy lệch giờ.

Link : NTP – Howto make the clock show the correct time – LinuxReviews.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s