Dọn nhà qua Windows Live

Hôm nay phát hiện xài blog Windows Live thật tuyệt ! Có nhiều module khác cũng rất cool, hây za, zậy là chuyển nhà từ 360.yahoo.com qua đây cho ròi !
 
Mọi thứ vẫn đang ở phía trước mà J !
Mày cố gắng hén !
Ròi những j mày muốn sẽ trở thành hiện thực.
Gud day !
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s