Month: May 2009

Dọn nhà qua Windows Live

Hôm nay phát hiện xài blog Windows Live thật tuyệt ! Có nhiều module khác cũng rất cool, hây za, zậy là chuyển nhà từ 360.yahoo.com qua đây cho ròi !
 
Mọi thứ vẫn đang ở phía trước mà J !
Mày cố gắng hén !
Ròi những j mày muốn sẽ trở thành hiện thực.
Gud day !
Advertisements